İhracatçıya 8 ayda 1,4 milyar TL destek

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) 'Devlet Destekleri Zirvesi'ne online katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 yılında ihracatçıya 2,5 milyar TL, 2020 yılı ağustos ayı sonu itibarıyla ise 1,4 milyar TL destek verdiklerini açıkladı.
 Tarih: 26-09-2020 14:41:05
İhracatçıya 8 ayda 1,4 milyar TL destek

 

ATSO'nun pandemi nedeniyle webinar üzerinden gerçekleştirdiği 'Devlet Destekleri Zirvesi', büyük ilgi çekti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da online katıldığı zirvede, 10 farklı kurumun destekleri anlatıldı. KOBİ ve büyük ölçekli işletmelerin yanı sıra, genç ve kadın girişimciler zirveye yoğun ilgi gösterirken, devlet destekleri veren kurumlarla bir araya gelinerek bilgi alma fırsatı yakalandı.

Türkiye'nin ekonomik gelişimi, büyümesi ve kalkınması açısından ihracatın kilit bir rol oynadığına dikkati çeken Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, özellikle son 18 yıllık dönemde, küresel pazarlar ve piyasalarla olan etkileşimini oldukça derinleştiren Türkiye'nin, ihracat kapasitesini de hızla artırdığını kaydetti.İHRACATÇI SAYISI İTHALATÇI SAYISINI GEÇTİ

Türkiye'nin dünya toplam mal ihracatı içindeki payının binde 9,6 seviyesine yükseldiğini anlatan Pekcan, "Geçtiğimiz sene hizmet ihracatımız 65 milyar dolar, hizmet ticareti fazlamız 36,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatçı sayımız her geçen gün artmaktadır. 2018 yılında ilk kez ihracatçı sayımız ithalatçı sayımızı geçmiştir. Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin toplam ihracatımızdan aldığı pay halihazırda yüzde 56,3'tür. İhracatımızın yüzde 50'den fazlasını KOBİ'lerin ve mikro işletmelerin sağlıyor olması kayda değer bir göstergedir" dedi.

BU YILKİ DESTEK 1,4 MİLYAR TL

Ticaret Bakanlığı olarak destek süreçlerini hızlandırmak ve kolaylaştırmak adına, yılbaşından bu yana destek yönetim sisteminin hayata geçirildiğini ve tüm başvuruların online ortamda alındığını belirten Pekcan, destek sürecini ve sonuçlandırılmasını da online/dijital ortamda tamamladıklarını söyledi. 2019 yılında ihracatçılara 2,5 milyar TL, 2020 yılı ağustos ayı sonu itibarıyla ise 1,4 milyar TL destek verdiklerini ifade eden Pekcan, "Antalyamız bu desteklerden 2019 yılında 22,5 milyon TL, bu yıl ise 14,7 milyon TL tutarında faydalanmış olup, tüm Türkiye içinde yaklaşık yüzde 1'lik pay sahibi olduğu görülmektedir" dedi.

HİZMET İHRACATINA 254 MİLYON TL DESTEK

Hizmet ihracatı destekleri kapsamında Türkiye genelinde 2019 yılında 254,3 milyon TL destek ödemesi yapıldığını hatırlatan Pekcan, bu yıl 8 ayda ise yaklaşık 148,3 milyon TL destek ödemesi gerçekleştirildiğini kaydetti. Pekcan, hizmet sektöründe Antalya'ya sağlık turizmi alanında 18,4 milyon TL tutarında destek sağlanmış olmasının kayda değer olduğunu da söyledi.

TEKNOLOJİ ODAKLI İHRACAT

İhracatta en hassas noktalardan birinin teknoloji odaklı ihracat olduğunu dile getiren Pekcan, "Son yıllarda üreticilerimiz ve ihracatçılarımızın gerek teknolojiye dayalı imalatı, gerekse ürünlerdeki yerlilik oranını artırmaya yönelik motivasyonları artmıştır. 2019 yılında yüksek teknoloji sanayi ürün ihracatımızın payı yüzde 3,5'a çıkmıştır. Orta ileri teknoloji sanayi ürün ihracatımız ise yüzde 36,4'lük pay ile ihracatımızda en yüksek paya sahip ürün kategorisini teşkil etmektedir. Önümüzdeki dönemde yüksek teknoloji sanayi ürün ihracatımızı çok daha ileri noktalara taşımayı arzu ediyoruz" diye konuştu.

ESNAFA 67 MİLYAR LİRA

Esnafa yönelik Kredi Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle kullandırılan devlet destekli ve faiz indirimli kredi bakiyesinin 67 milyar TL'ye ulaştığını açıklayan Pekcan, "Yalnızca 2020 yılının 8 ayında 35 milyar TL'lik kredi tahsisatı sağlanmıştır. Faiz indirimli kredi kullanan esnaf sayımız da 1,1 milyonu aşmıştır. Antalya ilimizdeki esnafımıza sadece bu yıl içerisinde 1,8 milyar TL üzerinde devlet destekli faiz indirimli kredi kullandırılmıştır" dedi.

SANAL FUAR DESTEĞİ

Desteklerin yanı sıra, birçok proje ve çalışmanın da hayata geçirildiğinden bahseden Bakan Pekcan, Covid-19 sürecinde iş insanlarının hareketliliği kısıtlandığı için sanal fuar ve sanal ticaret heyeti uygulamalarını devreye aldıklarını ve ihracatçıya yeni bir tanıtım olanağı sağlandığını söyledi. Pakcan, "Mayıs ayından bu yana 8 farklı genel ticaret heyeti, 15 farklı sektörel ticaret heyeti sanal ortamda icra edildi. 3 bin 800'ün üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirildi. Dört adet de sanal fuar gerçekleştirilmiştir" dedi.

KOLAY İHRACAT

28 Ağustos tarihinde, yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi çağın teknolojilerini kullanarak ihracatçılara kapsamlı bir online/dijital danışmanlık hizmeti sunan 'Kolay İhracat Platformu'nun devreye girdiğini söyleyen Pekcan, "Kolayihracat.gov.tr adresinden erişilen platformun 'Akıllı İhracat Robotu' gibi fonksiyonları sayesinde ülke bazında pazar görünümleri ile ilgili somut bilgi ve öneriler sunulmakta, ihracatçımızın ihracata hazırlıktan ihracatın gerçekleştirilmesi aşamasına kadar ihtiyaç duyabileceği hemen her türlü teknik ve hukuki bilgi, etkin ve güncel bir biçimde tek elden kendilerine aktarılmaktadır" diye konuştu.

'DESTEKLER REEL SEKTÖRÜN AYAKTA KALMASINI SAĞLADI'

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Antalya'nın tarım, turizm, ticaret ve teknolojinin merkezi, dört dörtlük bir şehir olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, kamu desteklerine ulaşımın Covid-19 sürecinde daha da önemli hale geldiğine dikkat çekti. ATSO'nun düzenlediği zirvenin çok yerinde bir adım olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Hükümetimizin sağladığı KGF destekleri, kredi paketleri, vergi ve SGK primlerinin ertelenmesi, istihdama yönelik kısa çalışma gibi uygulamaların daha etkin ve yaygın kullanımı, çeşitli vergi indirimleri, çok önemli fonksiyon gördü ve reel sektörümüzün ayakta kalmasını sağladı. Talep ve önerilerimizin büyük kısmı hayata geçti ve geçmeye devam ediyor. Elbette takip ettiğimiz pek çok konu ve sıkıntı da var. İnşallah hep birlikte çalışarak, bu sıkıntılı dönemi geride bırakacağız" dedi.

PANDEMİ EN FAZLA TURİZM BÖLGELERİNİ ETKİLEDİ

ATSO Başkanı Davut Çetin, koronavirüsün ekonomik olarak en fazla turizm bölgelerini etkilediğini vurguladı. Turizmin Antalya'da ticareti, hizmet sektörünü ve sanayi sektörünü etkilediğini anlatan Çetin, "Antalya turizmi, güvenli turizm sertifikasıyla bir başarı göstermiş, 2,5 milyon civarında yabancı ziyaretçiyi ağırlamıştır ancak dünya koşulları nedeniyle ziyaretçi sayımız yüzde 82 oranında azalmıştır. Haziran ayı SGK verilerine göre ülkemizde 4A çalışan sayısı bir yılda 295 bin azalmıştır, bunun 148 bini veya yarısı Antalya kaynaklıdır" dedi.

CİRO KAYBI ORTALAMA YÜZDE 35

Pandemi döneminde yapılan anket sonuçlarına göre ortalama ciro kaybının yüzde 50 civarında olduğuna dikkat çeken Çetin, "Temmuz ayında BAGEV olarak Antalya, Burdur, Isparta illerimizde bölge odalarımızla birlikte yaptığımız 1600 katılımlı ankete göre, Batı Akdeniz'de ortalama ciro kaybı yüzde 35 civarında. Beklendiği gibi turizm ve hizmet sektöründe ciro kaybı daha yüksektir. Turizmin Türkiye milli hasılası içindeki payı yüzde 3,4 iken Antalya'da yüzde 25'e yakındır. Merkez Bankamızın hesabına göre turizm gelirinde yüzde 60 düşüş, ülke milli gelirini yüzde 4 civarında düşürmektedir. Bu da bizim raporumuzda Antalya ekonomisinin yüzde 15-22 arasında daralacağı öngörüsünü doğrulamaktadır" diye konuştu.

DESTEKLER 2021 SONUNA KADAR SÜRDÜRÜLMELİ

Bu dönemdeki kredi paketleri, kısa çalışma ödeneği, vergi ve prim ertelemesi gibi önlemlerin işletmelerin ayakta kalmasını sağladığını belirten Çetin, "Antalya'da turizm ve turizme bağlı işletmeler için zorluklar devam etmektedir. Antalya'da bu sektörlerde destekler 2021 yılı sonuna kadar sürdürülmelidir. Şimdi önümüzdeki büyük mesele vergi, prim ve kredi ödemeleridir. Ödeme gücünü kaybetmiş işletmeler ödemelerin yeniden ertelenmesini, pandemi desteklerinin devam etmesini beklemektedir" dedi.

KDV İNDİRİMİ VE DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ

Üyelerden sürekli olarak KDV indirimi ve düşük faizli kredi talebi geldiğine de işaret eden Çetin, "İş akdi feshinin yasak olması yakınmalara yol açmaktadır. İstihdamı azaltmamak kaydıyla haklı nedenlerle feshe izin verilmelidir. Bir başka meselemiz kamu kurumlarının özel sektöre borçlarıdır. Şu günlerde kamu kurumlarının, belediyelerin, hastanelerin borçlarını ödememesi medikal sektörü gibi sektörlere ilave yük getirmektedir. Tarım sektörümüzde üretim ve ihracat artmıştır, fakat gelir artışı girdi maliyetlerinin gerisinde kalmıştır. Toptancı Hal Kanunu, Antalya gibi üretici bölgelerin özelliklerini göz önünde tutmalı, üreticileri tatmin edecek biçimde ele alınmalıdır" diye konuştu.

  YORUMLAR 0 Yorum YORUM YAP
Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER EKONOMİ Haberleri
 1. İzmir'de son durum: 17 ölü, 709 yaralı İzmir'de son durum: 17 ölü, 709 yaralı

  Kuşadası'nda depremde 35 kişi yaralandı Kuşadası'nda depremde 35 kişi yaralandı

  Nihat Hatipoğlu'nun köşe yazısı yine tepki çekti Nihat Hatipoğlu'nun köşe yazısı yine tepki çekti

  Seferihisar’da deniz çekildi Seferihisar’da deniz çekildi

  Fadime Talu, enkazdan böyle çıkarıldı Fadime Talu, enkazdan böyle çıkarıldı

  İzmir'de eğitime 1 hafta ara İzmir'de eğitime 1 hafta ara

  Şaka yapmak isterken arkadaşını öldürdü Şaka yapmak isterken arkadaşını öldürdü

  2 katı çöken binada kurtarma çalışmaları sürüyor 2 katı çöken binada kurtarma çalışmaları sürüyor

  Göztepe Kulübü enkaz altındaki bir ismi açıkladı Göztepe Kulübü enkaz altındaki bir ismi açıkladı

  Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

  İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem: Can kaybı artıyor İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem: Can kaybı artıyor

 1. Bitcoin 13,000 doların üzerinde Bitcoin 13,000 doların üzerinde

  Pandemi dijital dünyayı nasıl değiştirecek? Pandemi dijital dünyayı nasıl değiştirecek?

  Hülya Koçyiğit ile “Hayatım Sinema” söyleşisi Hülya Koçyiğit ile “Hayatım Sinema” söyleşisi

  İstiklal Caddesi'nde yoğunluk İstiklal Caddesi'nde yoğunluk

  İkinci Göbeklitepe: Kahin Tepe İkinci Göbeklitepe: Kahin Tepe

  Adrenalin tutkunlarının yeni adresi: Beypazarı Adrenalin tutkunlarının yeni adresi: Beypazarı

  Kurtuluş'ta mahalleli simitçisine sahip çıktı Kurtuluş'ta mahalleli simitçisine sahip çıktı

  Sorunlu kredilerde artış olacak Sorunlu kredilerde artış olacak

  Bağcılar’da e-ticaret sektörüne personel alımı Bağcılar’da e-ticaret sektörüne personel alımı

  Fenerbahçe - Trabzonspor: 3-1 Fenerbahçe - Trabzonspor: 3-1

  Basketbolda günün maçları tamamlandı Basketbolda günün maçları tamamlandı

 1. Taşeronluktan Zirveye: Bir Başarı Hikayesi Taşeronluktan Zirveye: Bir Başarı Hikayesi

  CHP'li Kaya: "12 Eylül’de alınan kararların sancısını hala yaşama.. CHP'li Kaya:

  Namık Havutça : Öğretmenler yine mutsuz, yine umutsuz…. Namık Havutça : Öğretmenler yine mutsuz, yine umutsuz….

  CHP'li Yılmazkaya: YÖK yanlış karardan dönmeli! CHP'li Yılmazkaya: YÖK yanlış karardan dönmeli!

  Türkiye'nin ilk cep uydusu uzayda 4 yıl 8 ay görev yapacak Türkiye'nin ilk cep uydusu uzayda 4 yıl 8 ay görev yapacak

  “Yumurta anne sütünden sonra en kıymetli proteindir" “Yumurta anne sütünden sonra en kıymetli proteindir

  63 ışık yılı uzaklıktaki dış gezegenin fotoğrafı paylaşıldı.. 63 ışık yılı uzaklıktaki dış gezegenin fotoğrafı paylaşıldı

  Amadeus'un Salieri'si Selçuk Yöntem, ayakta alkışlandı Amadeus'un Salieri'si Selçuk Yöntem, ayakta alkışlandı

  NASA’nın ay keşfi için hazırlanan Artemis anlaşmasına 8 ülke imza.. NASA’nın ay keşfi için hazırlanan Artemis anlaşmasına 8 ülke imza attı

  İlaç dağıtan robot geliştirdiler İlaç dağıtan robot geliştirdiler

  Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin bebeğinin ismi belli o.. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin bebeğinin ismi belli oldu

PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Alanyaspor 6 5 0 1 15 2 16 +13
2 Fenerbahçe 6 4 0 2 10 5 14 +5
3 Fatih Karagümrük 7 3 2 2 14 8 11 +6
4 Kasımpaşa 7 3 2 2 8 6 11 +2
5 Galatasaray 6 3 2 1 8 5 10 +3
6 Çaykur Rizespor 6 2 2 2 9 8 8 +1
7 Gaziantep FK 7 1 1 5 9 10 8 -1
8 Antalyaspor 6 2 2 2 6 8 8 -2
9 Yeni Malatyaspor 6 2 2 2 6 9 8 -3
10 Göztepe 6 1 1 4 10 7 7 +3
11 Başakşehir FK 6 2 3 1 7 7 7 0
12 Beşiktaş 5 2 2 1 8 9 7 -1
13 Sivasspor 5 2 2 1 5 6 7 -1
14 BB Erzurumspor 6 2 3 1 8 11 7 -3
15 Hatayspor 4 2 1 1 3 6 7 -3
16 Konyaspor 5 1 1 3 5 3 6 +2
17 Kayserispor 5 2 3 0 4 8 6 -4
18 Gençlerbirliği 6 1 3 2 4 7 5 -3
19 Trabzonspor 7 1 4 2 9 14 5 -5
20 Denizlispor 6 1 3 2 5 10 5 -5
21 MKE Ankaragücü 4 0 3 1 4 8 1 -4
Takım O G M B A Y P AV
1 Tuzlaspor 7 5 0 2 16 7 17 +9
2 İstanbulspor 7 5 1 1 15 6 16 +9
3 Adana Demirspor 7 4 1 2 14 6 14 +8
4 Samsunspor 7 4 1 2 11 7 14 +4
5 Ankara Keçiörengücü 7 4 2 1 8 6 13 +2
6 Altınordu 7 4 2 1 11 10 13 +1
7 Adanaspor 8 3 2 3 13 9 12 +4
8 Giresunspor 7 3 2 2 11 11 11 0
9 Altay 6 3 2 1 10 4 10 +6
10 Bursaspor 8 3 4 1 16 15 10 +1
11 Balıkesirspor 8 3 4 1 8 12 10 -4
12 Akhisarspor 7 2 2 3 6 5 9 +1
13 Ümraniyespor 8 2 4 2 9 15 8 -6
14 Menemenspor 7 1 3 3 6 11 6 -5
15 Bandırmaspor 7 1 4 2 6 11 5 -5
16 Ankaraspor 7 1 5 1 4 12 4 -8
17 Boluspor 8 0 5 3 6 12 3 -6
18 Eskişehirspor 7 0 4 3 2 13 3 -11
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 8 6 1 1 16 8 19 +8
2 Turgutluspor 8 6 2 0 8 8 18 0
3 Serik Belediyespor 8 4 1 3 12 5 15 +7
4 Kırşehir Belediyespor 8 4 2 2 7 5 14 +2
5 Sakaryaspor 8 3 1 4 10 6 13 +4
6 Tarsus İdman Yurdu 8 3 2 3 14 11 12 +3
7 Etimesgut Belediyespor 8 3 2 3 7 4 12 +3
8 Van Spor 8 3 2 3 5 5 12 0
9 Karacabey Belediyespor 8 3 3 2 8 8 11 0
10 Mamak FK 8 3 3 2 7 10 11 -3
11 Kırklarelispor 8 2 2 4 7 3 10 +4
12 1922 Konyaspor 8 3 4 1 8 5 10 +3
13 Pendikspor 8 3 4 1 11 9 10 +2
14 Elazığspor 8 3 4 1 11 14 10 -3
15 Pazarspor 8 3 4 1 12 17 10 -5
16 Sivas Belediyespor 7 2 2 3 13 9 9 +4
17 Bayburt Özel İdare Spor 7 3 4 0 6 8 9 -2
18 Kastamonuspor 8 1 4 3 8 15 6 -7
19 Bodrumspor 8 1 5 2 9 12 5 -3
20 Kardemir Karabükspor 8 0 7 1 3 20 1 -17
Takım O G M B A Y P AV
1 1928 Bucaspor 6 5 1 0 13 4 15 +9
2 Diyarbekirspor 6 5 1 0 9 3 15 +6
3 Arnavutköy Belediye 6 4 0 2 9 5 14 +4
4 Fatsa Belediyespor 6 4 2 0 8 5 12 +3
5 Çankaya FK 6 4 2 0 8 6 12 +2
6 Belediye Derincespor 6 2 1 3 7 5 9 +2
7 Edirnespor 6 3 3 0 8 9 9 -1
8 Ofspor 5 2 1 2 8 7 8 +1
9 Yeşilyurt Belediyespor 5 2 2 1 8 6 7 +2
10 Kızılcabölükspor 6 2 3 1 9 9 7 0
11 Artvin Hopaspor 6 2 3 1 8 10 7 -2
12 1877 Alemdağspor 6 1 3 2 4 9 5 -5
13 Kemerspor 2003 6 1 4 1 6 10 4 -4
14 Nevşehir Belediyespor 6 1 4 1 4 8 4 -4
15 Payasspor 6 1 4 1 3 7 4 -4
16 Manisaspor 6 0 5 1 4 13 1 -9
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/11/2020 Çaykur Rizespor vs Kayserispor
 01/11/2020 Konyaspor vs Başakşehir FK
 01/11/2020 Beşiktaş vs Yeni Malatyaspor
 02/11/2020 Antalyaspor vs Fenerbahçe
 02/11/2020 Hatayspor vs Sivasspor
 06/11/2020 Gaziantep FK vs Beşiktaş
 07/11/2020 Kasımpaşa vs Antalyaspor
 07/11/2020 Alanyaspor vs Trabzonspor
 07/11/2020 BB Erzurumspor vs Göztepe
 07/11/2020 Fenerbahçe vs Konyaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/11/2020 Ankara Keçiörengücü vs İstanbulspor
 01/11/2020 Eskişehirspor vs Akhisarspor
 01/11/2020 Adana Demirspor vs Samsunspor
 06/11/2020 Altay vs Balıkesirspor
 07/11/2020 Bandırmaspor vs Giresunspor
 07/11/2020 Ümraniyespor vs Tuzlaspor
 07/11/2020 Adanaspor vs Menemenspor
 07/11/2020 Ankaraspor vs Bursaspor
 08/11/2020 Eskişehirspor vs Ankara Keçiörengücü
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 11/11/2020 Etimesgut Belediyespor vs Turgutluspor
 11/11/2020 Eyüpspor vs Bayburt Özel İdare Spor
 11/11/2020 Karacabey Belediyespor vs Sivas Belediyespor
 11/11/2020 Kastamonuspor vs Kardemir Karabükspor
 11/11/2020 Kırklarelispor vs Pendikspor
 11/11/2020 Pazarspor vs Kırşehir Belediyespor
 11/11/2020 Sakaryaspor vs Bodrumspor
 11/11/2020 Tarsus İdman Yurdu vs Elazığspor
 11/11/2020 Van Spor vs Mamak FK
 11/11/2020 1922 Konyaspor vs Serik Belediyespor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/11/2020 Artvin Hopaspor vs Manisaspor
 01/11/2020 Edirnespor vs Payasspor
 01/11/2020 Fatsa Belediyespor vs Kemerspor 2003
 01/11/2020 Kızılcabölükspor vs Belediye Derincespor
 01/11/2020 Nevşehir Belediyespor vs Arnavutköy Belediye
 01/11/2020 Yeşilyurt Belediyespor vs Diyarbekirspor
 01/11/2020 1877 Alemdağspor vs 1928 Bucaspor
 12/11/2020 Arnavutköy Belediye vs Kızılcabölükspor
HABER ARŞİVİ
Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
BİZİ TAKİP EDİN
 • YUKARI